Meditacija: prva i poslednja sloboda

From Sannyas
Jump to: navigation, search


Najveća i najbolja Oshova zbirka meditacija, praktičan vodič za dubinsko istraživanje unutrašnje stvarnosti i širenja granica duhovnog bića. 63 meditacije koje jeOsho stvorio i izabrao iz okrilja budističke, taoističke, sufi i hindu duhovnih tradicija, kao i njegove originalne tehnike meditacije kreirane za modernog čoveka.

Subject
Meditation
Translated from
English : Meditation: The First and Last Freedom
Notes
Time Period of Osho's original Discourses/Talks/Letters
Number of Discourses/Chapters

Editions

2955 sml.jpg

Meditacija: prva i poslednja sloboda

Year of Publication : 1999
Publisher (Distributor) : Esotheria, Belgrade
Edition No : 1
ISBN / ISSN : 86-7348-060-4
Number of Pages : 320
Out of Print :
Hardcover / Paperback : H

Personal tools